Στοιχεία Τιμολόγησης

 

Στοιχεία Τιμολόγησης
Το στοιχείο αυτό χρειάζεται για τη δημιουργία του Τιμολογίου αγοράς.
Το στοιχείο αυτό χρειάζεται για τη δημιουργία του Τιμολογίου αγοράς.
π.χ. Ευρυπίδου XXX Αθήνα, Ελλάδα
Checkboxes *